Czechmachines S papírem to umíme... Czechmachines.eu Czechmachines.cz

Vítejte na stránkách společnosti Czech Machines s.r.o., výrobce a dodavatele zařízení pro polygrafický průmysl.

Společnost Czech Machines s.r.o. navazuje na produkci firmy BOVA plus, s.r.o., která působila na trhu od roku 1995. V roce 2000 měla tato firma vlastní stánek na výstavě DRUPA, v roce 2001 na výstavě Graphics of the Americas v Miami a na výstavě TPG v Paříži. V roce 2002 se firma účastnila velkých mezinárodních výstav v Miami, IPEX v Birminghamu a Graphexpo v Chicagu, na všech těchto významných akcích byly úspěšně předvedeny protlačovací stroje LABEL-CUT, včetně doplňků. Na výstavě DRUPA 2004 Düsseldorfu byl představen nový stroj určený pro výsek etiket z pásu LABEL STAR a inovovaný protlačovací stroj LABEL-CUT.

ICMV letech 2011-12 byla v nově založené společnosti Czech Machines s.r.o. na základě poptávky společnosti Karroh s.r.o. vyvinuta a úspěšně nasazena vlastní řada číslicově řízených strojů ICM12 pro poloautomatický výsek hmatníků. 
Díky grantové podpoře v projektu TRIO FV10592 Ministerstva Průmyslu a Obchodu ČR byla v letech 2016-18 vyvinuta zcela nová řada strojů ICM16 s dvojitou střižnou hlavou, umožňující dosáhnout vyšší výkon a produktovou flexibilitu bez potřeby mechanických rekonfigurací stroje.

Nadále vyrábíme a repasujeme starší stroje pro výsek tiket a zařízení pro snadnější a rychlejší přípravu tisku, jako jsou děrovačky kovolistů nebo setřásačky papíru.

Vlastní strojírenskou výrobu a vývoj doplňuje i produkce speciálních strojů, nástrojů a vlastní výroba:

czechmachines.cz - webdesign: RP '2013